Hem

Poker Simulator

Simulates poker hand and calculates the odds that your hand is the best hand. The left chart displays the distribution of winning and tie hands, where the yellow bars represent your possible hands and the grey bars correspond to opponent winning hands. The chart to the right displays the distribution of a possible hands.

The simulation assumes that all players remain until showdown. The "eroi" value (expected return of investment) is based on that.

Usage: select cards by clicking on the card buttons. You must select two pocket cards. Empty pocket cards will be randomly select.


Simulerar pokerhänder och beräknar sannolikheten för att din poker hand vinner. Vänstra diagrammet visar fördelning av vinnande och tie händer, där gula staplar är din hand och gråa är motståndarna. Det högra diagrammet visar handfördelning på samtliga händer

Simuleringen antar att alla spelare är med till showdown, eroi (=expected return of investment) är baserat på det.

Developed by Per Segersten